Idag fastställs ”The future we want”

Skriv en kommentar
22 juni 2012 13:16

Jag har nu varit i Rio i snart en vecka, jag har lyssnat på tal och diskussioner under toppmötet, jag har besökt företagsevenemang, alternativa konferenser, utställningsområden, pratat med mötesdeltagare, hållit tal (och tillbringat en ansenlig mängd tid på bussar fram och tillbaks mellan Copacabana och Riocentro).

Idag är sista chansen för ländernas förhandlingsdelegationer att peta i det liggande förslaget till ”the outcome document” som också benämns ”The future we want”. Mest troligt är att inga ändringar kommer att göras eftersom, åtminstone enligt mötesordförande Zukang, alla förhandlingsdelegationer och ”major groups” ställer sig bakom det och vill att man antar dokumentet utan ändringar. Är dokumentet bra? Kortfattat: Enligt de som skrivit det: Ja. Enligt de som inte fått varit med och påverka i den utsträckning de velat (WWF, Greenpeace mfl): Nej

Min reflektion är snarare: Är dokumentet relevant? Svaret är ja, men bara till en viss del. Man kan raljera över mängden svaga formuleringar och fluffligt språk, men det är tillräckligt tydligt för att man ska se var prioriteringar ligger och vart internationellt fokus kommer att vara. Man ser över begreppet hållbar utveckling och kompletterar det med nya perspektiv. Man pekar ut riktningar som kommer att påverka kommande fördjupningar inom hållbarhet. Ett visionsdokument att detta slag och under den typ av process det är framtaget kan aldrig bli en kraftfull handlingsplan fullt av bindande mål. De som hoppats på det har varit naiva.

Dessutom är betydelsen av Riotoppmötet så mycket större än ett dokument. Alla deltagare som kommit med sitt bidrag, sina behov och lösningar. Att låta så många människor med fokus på hållbar utveckling interagera på en global arena som nu skett i Rio, det ska FN och Brasilien ha stor heder för. Och jag har sett många nya partnerskap och allianser bildats. Många frivilliga utfästelser har gjorts, inte minst från företag som denna gång har tagit en mer aktiv roll i hållbarhetsarbetet än vad som tidigare skett. Jag kan tycka att det är synd att detta är ett generationsmöte och att det ska dröja 20 år till innan man möts under samma former.

Läs gärna dokumentet och fundera över vad detta innebär för din verksamhet. Jag lovar dig att du kommer att få idéer om hur du kan bidra till en hållbar utveckling. För, ”at the end of the day”, är det vad du och jag och alla gör varje dag som formar vår värld.

Gro är inte nöjd

Skriv en kommentar
20 juni 2012 23:12

Sitter i en varm, full lokal och lyssnar på många tunga talare som diskuterar ”Hållbar utveckling i en ojämlik värld”. En av talarna är Gro Harlem Brundtland, som inte behöver någon vidare presentation. Hon kunde inte hålla sig från att bryta av och kommentera förhandlingsresultatet som nu ligger framför ögonen på världens ledare och kommer att påverka hållbarhetsutvecklingen den kommande generationen. Jag lyckades filma hennes kommentar. Se här: http://youtu.be/-VB0NfMJxrU

Nu är förslaget ute! En första analys ur ett företagsperspektiv.

Skriv en kommentar
20 juni 2012 19:15

 

Idag inleds slutfasen av FNs hållbarhetstoppmöte, Rio+20. De senaste dagarnas förberedelser i Rio de Janeiro har resulterat i ett dokument, ”The Future We Want” som är framarbetat av de deltagande länder och intressegrupper som deltar på mötet. 

Jag är på plats inne på Riocentro och har precis ”avnjutit” Mugabes minuter i rampljuset. Kanske är det priset för FN-processen som med dess fel och brister ändå samlar alla världens länder på ett sätt som är helt nödvändigt för att ha globala samtal och försöka nå enighet kring frågor som hållbar utveckling.
Dokumentet kommer göra många besvikna beträffande konkreta åtgärder för hållbar utveckling. Det är inte en komplett avsaknad av sådana utan man kommer utveckla Sustainable Development Goals och man har även kommit överens om processen för att göra detta. Dessutom föreslås ett inrättande av en högnivåpanel som forum för att följa upp Rio+20.
Som visionsdokument är det liggande förslaget intressant eftersom det pekar ut riktningen för utvecklingen av den globala hållbarhetsagendan. En första analys pekar på en tydlig integrering av företagens betydelse för att bidra till en hållbar utveckling. Det är positivt att man ser den kraft företag är när det gäller att bidra med konkreta lösningar och detta är en förändring jämfört med förra Riokonferensen. Överlag har det varit positiva tongångar på de företagsevenemang jag närvarat vid. Det finns en stor samsyn kring att vi har lösningar och det som man diskuterat är hur dessa kan skalas upp och snabbas på. Ett hårt och svårt jobb, men långt ifrån de deppiga och bitvis desperata tongångarna från delar av deltagarna på Riocentro (där förhandlingarna hålls)
Imorgon ska jag bidra med erfarenheterna som vi på Sweco har av att ha utvecklat SymbioCity-konceptet och arbetat praktiskt med hållbar stadsutveckling runt om i världen under många år nu. Mitt budskap blir detta: Vi vet hur man gör, vi gör det och vi står redo att fortsätta att arbeta tillsammans med alla möjliga aktörer för att aktivt bidra till en hållbar utveckling.

Business action is your new hope for beyond Rio+20

1 kommentar
19 juni 2012 19:15

At least from manyinfluential corporations present here, I must add, but there are clear signs of results from the business sector as a whole, seeing sustainability as crucial to future success of what they do.

Today, I’m at the Business Action Day for Sustainability http://basd2012.org in Rio. The very same hour as the event kicked off with great energy, I was reached by the news that passed nights work at the negotiations had resulted in an agreed text for a Rio agreement. At first, I was thrilled, but after skimming it through it was clear that the eagerness for a complete agreement had resulted in a ”least common denominator” output, smoothing out the text and omitting controversial issues. Note however that this is not the final wordings, but merely the startin point for the heads of state and ministers tha from tomorrow will step in and take lead in the process. It does mean, however that the process so far is living up to its reputation.Therefore it is so reassuring to see that the business sector is heeding the call by the Rio92 meeting: to get involved and to play a larger role in Sustainable development.

The theme of today’s meeting, where 700+ high level delegates from companies all around the world, is ”scale up”. According to a brand new survey by the consultancy firm SustainAbility, presented this morning only 4% of business respondents see technology as a barrier towards sustainability. The major identified obstacle is ”lack of political will”. This means, we know how to do it, but we also need support from governments. Is this going to toss the coin around? Instead of governments, states and municipalities being viewed as drivers of sustainability, will now business sit up in the front seat?Maybe not completely since I also sense the smell of greenwashing from parts of the room, but there is clearly a change in what way businesses want to take leadership, responsibility, form new multisectorial partnerships in order to fast forward sustainability progress. The key to success spells innovative business models and to think different.

Although the official dewatered text from Riocentro just reached me, I feel more positive than I’ve done for a long time. Stay tuned. Andreas

SUNDAY, A DAY OF PREPARATIONS AND OVERVIEW. AND A RELEASE PARTY!

Skriv en kommentar
17 juni 2012 15:34

Today, Jonas and I will spend the day with preparations for the upcoming week. There’s a lot to fix and plan and I’m very pleased with the fact that the internet connection at our (two-star) hotel is both fast and reliable (at least today :-) )

I’m reading through the latest news from the negotiations so far. The preparatory meetings were supposed to have a final document on the table, for further review, two days ago, but that deadline was missed. The draft text has been having its own life since January, when in contained 19 pages. In a couple of months it had swelled to 60 pages. The document (now 50 pages) was upon the start of Rio+20 full of alternate writings on controversial topic (written in brackets) and the process (standard procedure) the last week has been to discuss, debate and ultimate choose what writing that should be included in the final document. Only about 37% of the document is agreed upon up until today, which obviously is a disappointment. Brazil wants theft text signed off before Wednesday, when 130 heads of government and ministers will arrive.

From a Sweco perpective, the development has not been favorable so far as the formulations on boosting access to water and energy has been weakened (change of words – from “endorsed” to “noted”). As a result, many groups, such as the british Christian Aid, have called for stronger support on universal access to sustainable energy. However, emphasis have been put on eradicating poverty and there draft recognises the difference in responsibilitis between rich and poor nations. The right to food and sanitation is also strongly described in the text, but the language oon water is currently vaguer. From a business perspective, the writings on requirements for corporations to measure and report on the sustainability of their operations has previously been there but is now omitted. My reflection is somewhat ambivalent on that fact. I think this is wise, as the available system for sustainability reports is currently not adequate enough. For example, the available standards mostly focus on HOW you do your business, not WHAT kind of business you do.

More on the text later. If you want to read the draft text, it is available here. Bear in mind that this is not the latest version as that one has not been made public yet.

Jonas and I will end the day with going to a release party for Johan Rockström’s and Mattias Klum’s new book – The Human Quest. The Swedish Queen will be there (we seem to meet everywhere :-) ) to inaugurate a new photo exhibition by Mr Klum. If Prof. Rockström and Mr. Klum is up to their normal standards, the book will without doubt be important, informative and beautiful. Why don’t you buy it for your iPad, should you have one. A sustainable alternative, and not so expensive (75 SEK).

Rio+20, Strong statement from scientists and signs of pressure

3 kommentarer
15 juni 2012 10:38

My colleague Jonas Alvin is already up in the air and later today I start my journey towards Rio+20. After working on a solution to get official accreditation for a long time, it was settled earlier this week. Since I’m going to participate in the official Swedish delegation, that means that I get a very good access to the Summit. So you can expect reports ”from the inside” as well as from the ever so much important surroundings. Pressure has been building up during the last weeks and the collective mood has been getting more positive. One of the recent strong statements came from the global scientific community. More than 100 science academies around the world have called on world leaders to take action on population and consumption at the Rio+20 summit. The alternative, from a scientific standpoint, is very severe consequences for human societies as well as for ecosystems all around the globe.

Today, there was some worrying signs from the preparations regarding the consensus view on green economy as an overarching concept. The G77 countries want to include writings on transfer of economic funds from developed nations in order to secure their sustainable growth and also transfer of technology. The meeting got stuck on this and the G77 group apparently left the meeting. This is not what the Rio meeting need in order to reach action of global sustainable development. On the other hand, it’s better to play it hard in the beginning when there still is time to sort these things out.

Rio+20, hoppas eller hoppa på?

Skriv en kommentar
14 juni 2012 10:18

Rio+20 är en komplex händelse. Vad ska det beslutas om? Att det är många som kommer råder det ingen tvekan om, men vilka och varför? Ban Ki Moon har under ett par månaders tid signalerat kaos från förberedelserna, men det senaste rapporterna andas optimism och hopp. Vad kommer att hända, på vilka nivåer och vem är det som kör egentligen? Och vilken betydelse har ett eventuellt slutresultat?
Jag har följt dessa toppmöten med intresse och fascination sedan länge. Lika mycket som att en avsaknad av konkreta och påtagliga beslut kan leda till totalt missmod och politisk skingring (läs: COP15) så kan möten av den här digniteten leda till globalt uppvaknande och samling och även konkret action (läs: förra Riomötet, som ledde till FNs klimatkonvention och Agenda21).

Det går inte alls att förutspå var och hur  Rio+20 kommer att landa. Trycket är högt och det finns en global uppslutning med över 100 förväntade statschefer på plats (bland dem exvis Frankrikes nyvalde Hollande). Storheter som Obama och Reinfeldt väljer att prioritera annat. Kanske är de rädda för att förknippas med ett eventuellt COP15-liknande scenario. Men kanske är det bra att de stannar hemma. Under det dramatiska slutskedet på COP15 ägnades alltför mycket tid och fokus åt att statscheferna skulle repetera sina ståndpunkter och betona vikten av att komma överens.Det kändes, för oss som var där, att man efter nästan två veckors förhandlingar, fick stanna upp och börja om när statscheferna med entourage, äntrade scenen. Min poäng är att det inte behöver vara av ondo att the big guys skickar fotfolket. Mandatet kan förvisso bli svagare, men arbetsprocessen smidigare. Och det är ofta arbetsprocessen som kan vara haken under dessa mammutmöten.

Oavsett hur det går är jag övertygad om följande: Kärnan i hållbar utveckling handlar om att ta ansvar. När 50 000 människor med samma insikt och fokus samlas kommer det att hända saker. Såväl i som kring rampljuset. När man har lösningar för hållbart samhällsbyggande, i mitt fall, hållbar stadsbyggnad, är det självklart att vara på plats för att föra fram dessa. Därför åker Sweco dit och deltar i officiella side-events, träffar andra från företagsvärlden och interagerar med det flöde av människor som kommer att finnas på plats. Trots trenderna i den globala utveckling så är problemet idag är inte avsaknad av lösningar, vilket gör att man ändå måste vara optimistisk. Utmaningarna ligger i att öka takten i omställningen, och skala upp implementeringen av hållbara lösningar. Min förhoppning inför Rio+20 är inte i första hand de nya mer eller mindre viktiga officiciella dokumentet som det kommer att resultera i. Det är att de 50000 deltagarna tar med sig stärkt engagemang, mod, insikt och kunskap kring hur de i sina verksamheter kan öka takten och skala upp en omställning till en hållbar värld. Jag tänker göra vad jag kan.

Andreas

Halvvägs in i 2011. Vart står vi?

Skriv en kommentar
8 juni 2011 12:27

Nu har sex månader gått och så här på nationalsdagskvällen är det inte bara vår konung som går en viktig match för att upprätta sitt förtroende. Även klimatförhandlingarna befinner sig ånyo i en vacklande situation. För att nämna några illavarslande signaler: Koldioxidutsläppen skenade under 2010 och vi är nu mycket nära de nivåer vi skulle hålla oss under om tio år för att ha en rimlig chans att begränsa uppvärmningen till max 2 grader. Från FN-håll signalerar man att vi troligen riskerar ett glapp mellan det utgående Kyotoavtalet och ett eventuellt nytt avtal. Dessutom finns tendens till avmattning i miljöintresse och klimatengagemang i västvärlden. I Sverige urholkas den både symboliskt och reellt viktiga miljöbilspremien och politiskt ligger klimatfrågan ligger kvar och skvalpar i samma bakvatten som den gjort sedan COP15.

Är allt således nattsvart på klimathimlen?

Svaret är nej.

Jag hjälper mängder av verksamheter, stora som små, offentliga som privata, inom och utom landets gränser, med att starta, utveckla eller förfina sitt hållbarhetsarbete. Och jag tror inte att det bara är jag som jobbar hårt med det. Sweco, som jag arbetar för, får fler och fler hållbarhetsrelaterade uppdrag och vi märker att det är ett genuint intresse och ett reellt omslag i många branscher. Drivkrafterna är många och inte minst finns det ekonomiska incitament till hållbarhetsarbete (tänker utveckla dessa i ett senare blogginlägg). Vi är i ett läge där förnybar energi börjar kunna tävla prismässigt mot fossila alternativ. Priset på solceller sjunker snabbt och fler och fler länder knyter sitt lands utveckling hårt till hållbarhetsplaner och grön tillväxt., osv osv.

Skulle vi ha lång tid på oss, låt säga 100-200 år, att fixa en omställning till ett hållbart samhälle, skulle jag inte vara det minsta orolig. Det kritiska är tidsaspekten och då framförallt kopplat till klimatförändringarna.

Nyckelfrågorna 2011 är:
-Kommer hållbarhet som begrepp att förtydligas för olika branscher?
-Kan klimatfrågan få ny fart efter en potentiellt varm sommar?
-Kommer Tyskland att sätta fart med energiomställningen som måste följa efter beslutet att avveckla kärnkraften?
-Hur snabbt kommer Kina att implementera sin nya gröna femårsplan?
-Kommer UNFCCC att ro iland ett nytt (eller flera nya) klimatavtal under COP17 i Durban?

Jag kommer att följa och analysera detta och mycket mer. Och läser ni Miljöaktuellt så får ni ett bra nyhetsflöde att själva analysera kring :-)

/Andreas

Nystart på bloggen!

Skriv en kommentar
24 maj 2011 16:26

Hej!

Efter att ha följt och tolkat händelsutvecklingen under COP16 så har mitt bloggande legat nere. Det har varit mycket action och lite reflekterande. I och för sig bra. Det rör på sig i hållbarhets-Sverige och de som vill ha stöd med sitt hållbarhetsarbete blir bara fler och fler. Men det är givetvis inte bra att bara löpa fort, man måste ibland tänka till på sin färdriktning och berätta för andra om de många ljusglimtarna i tunneln. Jag ser fler och fler ljusglimtar som skiner in samtidigt som tunneln blir smalare och smalare. Vi måste alltså lyfta de goda exemplen och samtidigt öka takten. Jag kommer att göra en nystart på bloggen och berätta om de klimatrapporter som kommer in. Dessutom kommer jag att varva med goda exempel på företag som är innovativa och hittat sätt att bidra till hållbar samhällsutveckling samtidigt som de bättrar på sin egen och sina kunders lönsamhet. Ibland känns det som man lever i en tid som är mer än lovligt spännande när det gäller effekter av den antropocena tidsåldern. Det är egentligen bara en sak som är säker, vi står inför en omvälvande samhällsutveckling de närmsta åren. Och de som vill bidra till att göra den hållbar är inget mindre än de stora hjältarna. Och vinnarna.

/Andreas

Processen är räddad – men inte klimatet

4 kommentarer
16 december 2010 11:26

Nu har det gått några dagar sedan Cancun-mötet avslutades och resultatet har börja sjunka in och många organisationer har satt tänderna i de dokument som beslutades under de sista timmarna av COP16.

Faktum är att det antogs hela 26 olika dokument med varierande innehåll och tyngd. De tyngsta var överenskommelserna om de två olika förhandlingsspåren: fortsättningen av Kyotoavtalet samt det om ett nytt långsiktigt avtal. Däremellan förekom detaljbeslut om allt från avskogning och tekniköverföring till att man beslutade som för ett formellt tack till värdlandet (!).

Det viktigaste var ATT man kom överens. Utan ett återställt förtroende för FN-processen hade vi fått leta nya vägar att komma överens internationellt och det hade nog tagit längre tid än att använda det befintliga förhandlingsinstrumentet inom FN. Hur vet vi att det har återställt förtroendet? Ja, en samlad bild av reaktioner från miljöorganisationer (som i och för sig spretar i sina analyser) och analytiker visar att man ingjutit hopp i klimatförhandlingarna. Marknaden har också reagerat positivt och priset på utsläppsrätter gick upp. Framförallt gillade man att man beslutade sig för att koldioxidinlagring ska få bekostas av CDM-pengar.

Men, till pudelns kärna, vad kom man då överens om? Jo, framförallt att befästa det som man ifjol satte på pränt i Köpenhamnsprotokollet. Det har nu blivit infört i en överenskommelse (alltså en starkare skrivning än föregående år). Men fortfarande är man inte vid ett avtal, det steget siktar man på att ta vid nästa års möte, COP17 i Durban, Sydafrika.

Här är några highlights från överenskommelserna:

1. Man är överens om en maximal uppvärmning på 2 grader. Målet skall dessutom revideras om 5 år med sikte på att nå 1,5 grader om det finns vetenskpligt stöd för det.
2. Man är överens om att det finns ett glapp (the gigatonne gap) mellan nuvarande utsläppsminskningsåtaganden och 2-gradersmålet.
3. Utvecklingsländer ska vartannat år inkomma med en uppdatering om hur de mäter, arbetar med och når sina utsläppsmål. Detta var mycket viktigt för USA och de fick igenom detta krav när Kina och Indien gav med sig på att öppet redovisa sitt klimatarbete.
4. En klimatfond skall designas och införas som omgående ska överföra 30 miljarder dollar per år i klimatbistånd från rika till fattiga länder. Summan ska öka till 100 miljarder dollar per år till 2020. Fonden ska drivas av FN och inte av världsbanken som var alternativet. Detta var en stor framgång för utvecklingsländerna som hade detta som ett starkt krav. Vart pengarna ska tas är inte beslutat, men ett antal rapporter släpptes under COP16 som visar att summorna är realistiska.
5. CDM från Kyotoavtalet som låter rika länder göra utsläppsminskningar i utvecklingsländer kommer att stärkas.
6. REDD (minska avskogningen) är nära ett fullständigt avtal i och med överenskommelserna i Cancun. Länder ska nu sätta upp bevarandeplaner och synkronisera mätmetoder. Kvarstår gör egentligen bara detaljer och alla verkar överens i sak.
7. Klimatanpassning. Detta har hamnat lite i skymundan i Cancunrapporteringen men man har satt ökat fokus på just anpassning detta år. Man kommer att sätta upp ett ”Cancun Adaptation Framework” som ska hjälpa drabbade länder med klimatanpassningsplaner och finansiering. Här kommer man att arbeta tätt med försäkringsbranschen för att beräkna ekonomiska effekter och risker. Detta är nog det intressantaste utfallet för företagande och här kommer stora affärsmöjligheter att uppstå.
8. Tekniköverföringsarbetet ska stödjas. Det blir en snabb uppstart av ”Technology Executive Committee” och ett ”Climate Technology Centre and Network” för att stimulera och underlätta samarbete kring klimatarbete.
9. En fortsättning på Kyotoavtalet. Här hade man den stora knäckfrågan med låsta positioner på båda håll. Skrivningen blev att framtiden för Kyotoavtalet ska beslutas om så tidigt som möjligt och i tid för att säkerställa att det inte blir något glapp mellan första och andra åtagandeperioden. Vad det innebär vet ingen idag och detta blir en fortsatt tung knäckfråga under nästa år. Förhoppningsvis förlängs Kyoto bara så pass långt som krävs för att det nya mer omfattande avtalet kommer på plats.

Smolket i glädjebägaren är att vi med nuvarande planerade utsläppsminskningar fortfarande är på väg mot en global uppvärmning på ca 4 grader fram till nästa sekelskifte. Det måste alltså till en skärpning i det nya avtalet som ska på plats under COP17. Klimatet är inte räddat, men processen som ska rädda klimatet är räddad. Jag möter dagligen lönsamma lösningar på problemen från alla möjliga branscher så jag vet att det kommer att gå. Frågan är om vi hinner och vad konsekvenserna blir om vi inte hinner.

Nu återstår att följa implementeringen av alla nya mekanismer och se på vilket sätt vi företag som arbetar med hållbar utveckling och har kompetens inom klimatanpassning och utsläppsminskningar kan bidra med vår kompetens. Låt oss hoppas på ett bra år 2011 och att julen gjuter ny energi i oss alla.
/Andreas

Senaste Platsannonserna

Våra nyhetsbrev, helt gratis!


Please don't insert text in the box below!

Magasinet Miljöaktuellt

Miljöaktuellt nr 8/2014 ute nu!
 • Cirkulär ekonomi - här är framtidsbolagen
 • Slaget om de brännbara soporna hårdnar
 • Nya iso 14001 tvingar fram integration och engagemang

Och mycket mer!

Matnyttigt för miljöproffs

Lag & Rätt nr 11 ute nu!
 • Nya förordningar för producentansvar ute
 • Omstridd kalkbrytning på Gotland prövas igen
 • Göteborg får snart Hisingsbron
 • FSC har nya riktlinjer för vindkraft
 • Skattereduktion för förnybar el åter till lagrådet
 • SGU samordnar sanering av sjö
 • Samråd om svenska SVHC-förslag
 • Kraven på energihushållning skärps
 • "Inte alltid straffbart att skräpa ner"

Följ Miljöaktuellt på Twitter

Har du synpunkter på sajten? Kontakta sajtansvarig: Martina Frisk | Kontakta MiljöAktuellt | Om cookies, personuppgifter & copyright
Karlbergsv. 77 106 78 Stockholm Tel: 08-453 60 00 Karta | Copyright © 1996-2014 International Data Group