Rena och oförfalskade matvaror?

Skriv en kommentar
20 maj 2012 20:46

Inför helgen så gav jag mig ner till min lokala butik för att se om middagsbordet skulle förses med kyckling och något därtill. Urvalet av kravmärkta ekologiska produkter har blivit bättre, men det är mer sällan man hittar kravmärkta ekologiska kycklingar. Jag liksom många med mig har av olika skäl börjat ställa allt högre krav på vad vi äter. Och det är inte så konstigt. Skäl saknas inte. När jag för några veckor sedan läste artikeln i New York Times – Arsenic in Our Chicken – stördes min aptit och misstänksamheten mot jordbruket, livsmedelsindustrins råvaror och process som tillreder maten till våra matbord. Märk väl, att även om detta hade en stark anknytning till konsumenterna i USA så har frågan om antibiotika och tillsatser i matproduktionskedjan en stor global spridning. Eller som den svenske pionjären på kravodlade produkter, Gunnar Rundgren uttrycker det i en intervju i Miljöaktuellt– “så länge det lönar sig att ha kycklingar i tvåmiljonersenheter eller bespruta jordbruksmarken med mängder av gifter, då är det ett sådant jordbruk vi kommer att ha”.

Detta är ingen hållbar utveckling.

Det är nog dags för både jordbruket och livsmedelsindustrin att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle. En samhällsutveckling där producenter och konsumenter skapar drivkraft med de ekonomiska, sociala och ekologiska värderingarna i affärsutvecklingens centrum.

För jordbruket, livsmedelsindustrin och detaljhandeln och andra aktörer inom matkedjan handlar det om mångfald och komplexa system för global rättvisa, lokala och globala produktionsmetoder,  konsumtionsmönster och klimatpåverkan. Livsmedelskedjan ger upphov till klimatpåverkan eftersom fossila bränslen används i samband med transporter, uppvärmning och konstgödselproduktion. Användningen av fossila bränslen bidrar  till försurning, övergödning, storskalighet och specialisering utgör ett hot mot den biologiska mångfalden.

Och i slutändan så drar vi slutsatser om maten och dess livscykel är hållbar …..

Folkhälsan i Europa visar på allt fler överviktiga, ökade hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, vissa cancerformer.  De senaste undersökningarna inom EU (World Health Organisation) visar på att mellan 30-70 % av den vuxna befolkningen anses överviktiga och mellan 10-30 % av den vuxna befolkingen klassas som obesita.

Och när skolbarnens alltför låga näringsintag visas i undersökning efter undersökning undrar man hur den unga uppväxande generationen skall må om några år om inget händer….

Men kanske är det något som ändå är på väg att hända. När jag första gången såg Jamie Olivers TED talk och förstod att amerikanska barn inte kunde tala om namnet på en tomat eller potatis så blev jag givetvis försträckt, men insåg också att Jamie hade en förmåga som folkupplysare och kunde påverka människors beteende positivt. Jag har sett de flesta av hans kampanjer i både England och USA på You Tube förstår vilken förändringskraft han bär på.

Jag kom också att tänka på en resa som jag gjorde till Japan för många år sedan och besökte några lokala konsumentföreningar som framgångsrikt ändrat spelreglerna för inköp av grönsaker från lokala bönder. Deras lokala kooperativa HAN grupper uppgår till mer än 1000 och tillsammans så har konsumentkooperationen i Japan mer än 11 miljoner medlemmar.

En av dessa grupper –  Seikatsu Club – fick under 90-talet det alternativa Nobelpriset – Right Livehood Award. Den Japanska modellen förändrade fundamentalt relationen mellan konsumenter och producenter i de lokala marknaderna.

När vi sedan tittar på marknaderna i England som enligt min uppfattning har haft den kraftigaste lokala tillväxten av ekologiska produkter.  Mjölkprodukter, frukt och grönsaker har de största marknadsandelarna (23-29%). 8 av 10 hushåll  England köpte ekologiska produkter under 2011. Leveranserna av ekologiska produkter direkt tillhemmen och via internet ökade under 2011 med 7,2 % (to £167 million).

Den globala tillväxten av ekologiska produkter ökade med 8,8 % 2010 och fortsätter kontinuerligt att öka visas i en studie som finansierats av Triodos Bank.

Och det saknas inte ekonomiska argument i denna utveckling. I en undersökning 2009 av Stockholms Läns Landsting – Vad kostar hållbara matvanor? Så kom man fram till att livsmedelsutgifterna kunde sänkas med 5.600 kronor per person och år om konsumenten övergår till att äta mer hållbart. Men då förutsätter jag att man inte serverar en lunch på förskolan, en skolmåltid eller en pensionärslunch som kostar mer än de 6,50 per person som flera kommuner idag har avsatt i sin budget.

För att få ett lite bredare perspektiv på matfrågans konsumentperspektiv så intervjuade jag Christina Möller som 2005 blev utnämnd av Uppsala Universitet som Hedersdoktor  “för sitt oförtröttliga folkbildningsarbete för goda matvanor”. Hon pekar bla på en av de viktiga frågor som kommunerna måste ta tag i – egna skolkök och utbildning. Varför inte investera i lokala kök där skolor – servicehus och förskolor samverkar? Det är hög tid att minska transporterna och utveckla samarbetet med lokala matproducenter som kan erbjuda rena och oförfalskade matvaror som devisen en gång drev konsumentkooperationen framåt. Se intervjun.

Det saknas inte utmaningar om vi skall närma oss en hållbar utveckling inom mat och hälso sektorn.

En naturlig utmaning som borde attrahera en “slumrande” konsumentkooperation.

Vågar ni anta utmaning?

Kaj Embrén

Kommentera inlägget

Artikelkommentatorerna ansvarar själva för sina inlägg.

Var god skriv in texten du ser nedan:

XHTML: Ni kan använda er av följande taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Senaste Platsannonserna

Våra nyhetsbrev, helt gratis!


Please don't insert text in the box below!

Magasinet Miljöaktuellt

Miljöaktuellt nr 8/2014 ute nu!
 • Cirkulär ekonomi - här är framtidsbolagen
 • Slaget om de brännbara soporna hårdnar
 • Nya iso 14001 tvingar fram integration och engagemang

Och mycket mer!

Matnyttigt för miljöproffs

Lag & Rätt nr 11 ute nu!
 • Nya förordningar för producentansvar ute
 • Omstridd kalkbrytning på Gotland prövas igen
 • Göteborg får snart Hisingsbron
 • FSC har nya riktlinjer för vindkraft
 • Skattereduktion för förnybar el åter till lagrådet
 • SGU samordnar sanering av sjö
 • Samråd om svenska SVHC-förslag
 • Kraven på energihushållning skärps
 • "Inte alltid straffbart att skräpa ner"

Följ Miljöaktuellt på Twitter

Har du synpunkter på sajten? Kontakta sajtansvarig: Martina Frisk | Kontakta MiljöAktuellt | Om cookies, personuppgifter & copyright
Karlbergsv. 77 106 78 Stockholm Tel: 08-453 60 00 Karta | Copyright © 1996-2014 International Data Group