Mer än en Droppe Vatten

Skriv en kommentar
24 oktober 2012 14:35

Likt ett strilande regns intensitet påverkas vi allt mer av vattnets roll i samhällsutvecklingen. Och då räcker inte att söka skydd bakom med ett paraply. Med befolkningstillväxt, urbanisering och klimatförändringar förändras problembilden. Översvämningar, konflikter om resurser och oljeutvinning i Antartic, hälsan, maten, utsläpp i sjöar och hav för att sätta fingret på några av områdena.

Och givetvis berör vattenfrågan oss olika beroende på var vi bor och vår roll som samhällsmedborgare. Min utgångspunkt har alltid varit att vi alla har en roll att medverka som aktiva samhällsmedborgare och bidra i samhällsutvecklingen på ett sätt som minimerar de problem som vi står inför. Vi vill givetvis se resultat av våra insatser och att engagemanget leder till förbättringar.

I Sverige, har vi, i de flesta landsändar, alltid haft en god tillgång på sötvattenråvaran. En god tillgång påvatten – men däremot är det värre med vattenkvaliteten – idag är det nästan hälften av de svenska vattenförekomsterna som inte klarar god vattenkvalitet.

Tidigt utvecklades en vatteninfrastruktur som klarade en säker distribution till hushållen, bra dricksvattenkvalitet och som sedan löpande utvecklats för att klara allt högre krav för  avlopps- rening-och återvinning av restprodukter och  biogas. . I en videointervju som jag nyligen gjorde med Lena Söderberg, VD för Svenskt Vatten så nämner hon att ledningsnätet i Sverige idag för att transportera det till och från  konsumenterna är så långt att det räcker 4 varv runt ekvatorn. - I Sverige så måste såväl samhället i stort och de lokala vatten- och reningsverken anpassas för att hantera de ökade föroreningar som klimatförändringarna och kemikaliesamhället för med sig.

För att klara framtida god vattenkvalitet när det gäller kemikalier är det viktigt att framhålla att avloppsvatten med mindre farliga kemikalier till reningsverken är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Med renare avloppsvatten får vi renare sjöar, vattendrag och hav – och bättre restprodukter. Det behövs en tuffare kemikalielagstiftning, de kemikalier som används brett i samhället kommer alltid att läcka till vattenmiljön.

- De pågående Hållbara Stadsutvecklingsprojekten behöver också den teknikerfarenhet, kompetens och kunskap om regn, översvämningar  och dagvatten som finns  hos de svenska vattentjänstföretagen säger Lena Söderberg

Klimatfrågan gör sig påmind som tropiska regnoväder på allt fler orter i både Sverige och övriga Europa och då förändras perspektiven. Det ställer nya krav både på lagstiftarna och medborgarna. Men frågan är om dagens politiker, näringsliv och organisationer har tillräcklig insikt för att möta de nya utmaningarna.

Låt mig nämna några aktuell exempel som borde vara en del av den aktuella agenda

Världens stadsbefolkning ökar snabbt och enligt FN så kommer andelen som bor i städer uppgå till 60 procent år 2030. I en nyligen publicerad rapport så ställer man ställer man större krav på städernas planerare att väga in den biologiska mångfalden. I rapporten framhålls hur grönområden utför viktiga ekosystemtjänster och bla absorberar koldioxid från luften och förbättrar luftkvaliteten. Data från bla Storbritannien visar att en 10 procentig ökning av träd (trädkronor/canopy) i städer kan resultera i en sänkning av den omgivande temperaturen 3-4 grader C. Med rent vatten i både sjöar och vattendrag runt våra städer stärker vi den biologiska mångfalden. Och glöm inte – städernas befolkningstillväxt kan utgöra en viktig ekonomisk, ekologisk och social resurs och ett centra för positiv tillväxt.

Nya bostadsområden som går under benämningen Hållbara Städer växer fram både i Sverige och internationellt. En utveckling som givetvis är av stort intresse och som oftast har en övergripande synsätt och samordnar energi och sophantering liksom vattenrening och transporter.  MEN, många av projekten ligger i havsnära miljöer, men endast någon meter över havsytan. Frågan som  givetvis måste ställas och de handlar om effekterna från klimatförändringar de kommande åren. Bostadsområden som har en livslängd på över 100 år……

I samtal med Anita Roddick i samband med hon gav ut boken Trouble Water 2004 pratade vi om företagens ansvar i vattenfrågan. Boken är fortfarande mycket läsvärd. Då handlade våra diskussionerna framförallt om hur The Body Shop kunde minska sin vattenanvändning i produkterna och påverka i företagets underleverantörssystem. Men samtalen handlade också om företagsrollen som samhällspåverkare. Klimatfrågan är ett exempel – problemet med för mycket vatten – handlade för Anita om katastroferna i Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Indien, Kina och Pakistan.

Även om många företag idag är mycket mer samhällsengagerade än 2004 så står Anita Roddick fortfarande som föregångare som opinionsbilande samhällsförändrare inom den privata företagssektorn.

I mitt perspektiv så ligger klimatfrågans långsiktiga lösning ligger framförallt i hur vi klara övergången till ett mer fossiloberoende samhälle. Vi börjar se allt mer av gröna tekniska lösningar som kan skalas upp allt mer och steg för steg göra oss mer oberoende och ersätta oljan med en effektivare energianvändning och förnyelsebar energi.

Men, samtidigt börjar det drar ihop sig till en allt mer spänt stormaktspel både när det gäller vatten och energiråvaran olja –  i Nord Europa så handlar det givetvis om Grönlandsområdet – Arctic. Den globala uppvärmningen går allt snabbare, isberg smälter, frågor om påverkan av den biologiska mångfalden, golfströmmens flöden får allt svårare att göra sig gällande när världens makthavare positionerar sig för att utvinna mer olja när isen smälter. Man borrar djupare och riskerna för naturkatastrofer likt Mexikanska Gulfen och Exxon Valdez börjar göra sig påminda.

Även om vi i Sverige kan betraktas som en liten nation i sammanhanget så är ändå Sverige fn är ordförande i Arctic Council till och med 2013. Varför inte börja agera mer kraftfullt tillsammans med andra länder i Europa.  Jag tror inte någon vill se olja flyta på vattnet eller förstöra den biologiska mångfalden, golfströmmen att ändra riktning eller skapa en ytterligare militär upprustning i vattnen kring Grönland. Dags att agera Sverige !

Kaj Embren

- Följ på Twitter – @KajEmbren

 

 

 

Kommentera inlägget

Artikelkommentatorerna ansvarar själva för sina inlägg.

Var god skriv in texten du ser nedan:

XHTML: Ni kan använda er av följande taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Senaste Platsannonserna

Våra nyhetsbrev, helt gratis!


Please don't insert text in the box below!

Magasinet Miljöaktuellt

Miljöaktuellt nr 8/2014 ute nu!
 • Cirkulär ekonomi - här är framtidsbolagen
 • Slaget om de brännbara soporna hårdnar
 • Nya iso 14001 tvingar fram integration och engagemang

Och mycket mer!

Matnyttigt för miljöproffs

Lag & Rätt nr 11 ute nu!
 • Nya förordningar för producentansvar ute
 • Omstridd kalkbrytning på Gotland prövas igen
 • Göteborg får snart Hisingsbron
 • FSC har nya riktlinjer för vindkraft
 • Skattereduktion för förnybar el åter till lagrådet
 • SGU samordnar sanering av sjö
 • Samråd om svenska SVHC-förslag
 • Kraven på energihushållning skärps
 • "Inte alltid straffbart att skräpa ner"

Följ Miljöaktuellt på Twitter

Har du synpunkter på sajten? Kontakta sajtansvarig: Martina Frisk | Kontakta MiljöAktuellt | Om cookies, personuppgifter & copyright
Karlbergsv. 77 106 78 Stockholm Tel: 08-453 60 00 Karta | Copyright © 1996-2014 International Data Group